بهداشت دست

راهنمای شستن دست با مواد ضد عفونی کننده

water-hand21

راهنمای شستن دست با آب و صابون

water-hand

بهداشت دست چیست ؟

بهداشت دست یک واژه کلی است که به هر نوع عمل شستشوی دست اشاره می شود. شامل موارد زیر است:

 • شستن دست ها با آب و صابون یایک محلول صابون
 • استفاده ازیک محلول ضد میکروبی مالش دست برای سطح دست ها

بهداشت دست موثرترین روش برای کاهش عفونت های بیمارستان است.هنگامی که بهداشت دست به طور صحیح انجام می شود نتایج آن، کاهش میکروارگانیسم های دست ها است.

اهداف بهداشت دست

 • شکستن زنجیره انتقال عفونت از طریق دست در طی تماس مستقیمیا غیر مستقیم
 • کاهش عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی و درمانی
 • بهبود بهداشت فردی و کنترل اپیدمی ها
 • کاهش بار بیماریهای عفونی ناشی از مراقبت های بهداشتی
 • پیشگیری از عفونت پرسنل

منابع الکترونیک در مورد بهداشت دست

 

۵ موقعیت برای بهداشت دست
 • موقعیت ۱: قبل از تماس با بیمار
 • موقعیت ۲: قبل از اقدام به کار آسپتیک
 • موقعیت ۳: بعد از تماس با مایعات بدن بیمار
 • موقعیت۴ : بعد از تماس با بیمار
 • موقعیت ۵: بعد از تماس با محیط اطراف بیمار

 

hand2

اندیکاسیون های بهداشت دست

پیغام اصلی برای کاهش عفونت های بیمارستانی

 • شستن دست با آب و صابون
 • مالش دست ها با مواد ضد عفونی کننده

hand2

چرا بهداشت دست اهمیت دارد ؟

عفونت ها یک مسئله جدی در مراکز مراقبت سلامت هستند. میکرو ارگانیسم هایی که باعث عفونت می شوند از طریق دستان کارکنان مراقبت سلامت در طی فعالیت های روزانه منتقل می شوند رخداد های شایع از این نوع شامل موارد زیر هستند:

 • انتقال میکرو ارگانیسم های خود بیمار ازیک قسمت از بدن به سطح دیگر
 • انتقال میکرو ارگانیسم ها ازیک بیمار به بیمار دیگر
 • انتقال میکرو ارگانیسم ها از محیط و تجهیزات مراقبت سلامت
 • کارکنان مراقبت سلامت میکرو ارگانیسم های روی دستانشان را در نتیجه تماس کسب می کنند .کارکنان سپس می توانند ندانسته میکروارگانیسم ها را از دستانشان به بیماران و محیط منتقل کنند .
 • بهداشت دست به طور صحیح ، تعداد میکرو ارگانیسم های روی دست ها را کاهش دهد و انتشار این میکروارگانیسم ها را محدود می کند.

چه کسانی باید بهداشت دست را رعایت کنند؟
 • هر کسی باید در منزل ، بیمارستان و جامعه بهداشت دست را رعایت کند.
 • مخصوصا مهم است که هر فردی که به مرکز مراقبت سلامت وارد می شود بهداشت دست را رعایت کند.
 • نه فقط پرستاران یا پزشکان نیاز است که به طور منظم بهداشت دست را رعایت کنند بلکه هر فردی که دریک مرکز مراقبت سلامت کار می کند و همچنین بیماران و ملاقات کنندگان نیز باید بهداشت دست را رعایت کنند.