قطرات

نحوه انتقال و خطر
  • ذرات در قطرات موجود است و مسیرشان تقریبا یک متر است.
  • استنشاق این قطرات ممکن است منجر به کلونیزه شدن یا عفونت فرد ارائه دهنده مراقبت، بیمار یا ملاقات کننده شوند.
  • قطرات درشت که با سرفه، عطسه یا صحبت کردن یا برخی روش ها مثل ساکشن و برونکوسکوپی روی ملتحمه- مخاط بینی یا دهان می نشینند مانند مننگوکوک-آنفلونزا و سیاه سرفه.

اقدامات اساسی
  • پوشیدن ماسک در شعاع یک متری اطراف بیمار
  • قراردادن بیمار در یک اتاق یک نفره (یا دور از سایر بیماران) یا قراردادن بیماران با بیماری مشابه در یک اتاق