درباره ما

MEH_5295

مرکز پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان امام رضا (ع) اولین مرکز کنترل عفونت در ایران است که از ۱۳۹۰ فعالیت خود را در بیمارستان با هدف آموزش کنترل عفونت به کلیه پرسنل درمانی، تهیه گایدلاین های لوکال کنترل عفونت، هماهنگی گروه های بالینی و پایه در زمینه کنترل عفونت و تحقیقات کاربردی در راستای ارتقائ فرایندهای پیشگیری از عفونت آغاز کرد. این مرکز با همکاری مدیریت بیمارستان، مدیریت پرستاری، بهداشت محیط، آزمایشگاه و گروه های بالینی به ویژه گروه های عفونی،کودکان، جراحی و بیهوشی در  نزدیکی بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) افتتاح گردید.

مرکز کنترل عفونت در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ به تصویب هیئت رییسه بیمارستان امام رضا (ع) و در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ به تصویب هیئت امنا بیمارستان رسید. هم اکنون مرکز دارای دو پرستار تمام وقت کنترل عفونت است.

  رهبر خارجی سازمان بهداشت جهانی در برنامه بهداشت دست، پروفسور دیدیر پیتت و نیز پروفسور ستو رئیس مرکز کنترل عفونت هنگ کنگ و دکتر والتر زینک پزشک مسئول کنترل عفونت ژنو در جریان برگزاری اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی، از مرکز بازدید کردند.

  از مهمترین پیگیری های این مرکز، تصویب برگزاری دوره های کنترل عفونت برای دانشکده های مرتبط با بیمارستان ها در شورای آموزشی دانشگاه به تاریخ ۷/۵/۹۲، ارائه درس کنترل عفونت در درس سمیولوژی دوره فیزیوپاتولوژی در شورای آموزشی دانشکده پزشکی مورخ ۹/۸/۱۳۹۲ می باشد.

در راستای ارتقای علمی کنترل عفونت در دانشگاه با مساعدت معاون آموزشی وقت، هماهنگی جهت اعزام یک هیئت ۸ نفره به دوره کنترل عفونت در هنگ کنگ صورت گرفت و در نهایت سه نفر از پزشکان و پرستاران موفق به گذراندن این دوره به مدت دو هفته در هنگ کنگ شدند که هم اکنون دانش کسب شده را در بیمارستان های امام رضا(ع)، قائم(عج) و ام البنین به حیطه عمل رسانده اند.

 از سال ۹۰ تاکنون به طور منظم کلاس های تئوری و عملی کنترل عفونت برای تمامی دانشجویان پزشکی ورودی به بیمارستان، کلیه دستیاران جدیدالورود دانشگاه، اساتید و دانشجویان بخش های مختلف بیمارستان امام رضا(ع) برگزار شده است.

در هفتمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران، یک تیم از مرکز پیشگیری و کنترل عفونت تمامی سرپرستاران و پرستاران کنترل عفونت بیمارستان نمازی شیراز را در خصوص بهداشت دست آموزش دادند.

برای مشاهده سایر تصاویر مرتبط با اقدامات عملی مرکز پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان امام رضا (ع) اینجا کلیک کنید.