فرشته ای که برای نجات جان بیمار به بیماری کریمه کنگو مبتلا شده بود پس از یک سال سلامتی کامل خود را بدست آورد.